SEO marketing
เรื่องจากรอบโลก ความรู้ทั่วไป

กระตุ้นยอดขายของร้านค้าด้วย SEO ทำได้จริงหรือไม่

ฝ่ายการตลาดขององค์กรหรือบริษัทบางแห่งที่อาจยังไม่เข้าใจในกลไกลการทำงานของ SEO เท่าหร่นัก ว่าประโยชน์และประสิทธิภทพที่แท้จริงของเจ้า SEO หรือ Search Engine Optimization นี้นั้นสามารถช่วยการตลาดสำหรับการกระตุ้นยอดขายในร้านค้า หน่วยงาน หรือ องค์กรของตนเองได้อย่างไรบ้าง วันนี้เราจึงจะมาทำความเข้าใจในหลักการทำงานของมันอย่างละเอียดกันดีกว่าครับ ว่ามันคืออะไร และ ดีอย่างไร

SEO นั้นคือการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์สำหรับ Search Engine ให้ง่ายต่อการเก็บข้อมูลเนื้อหาเว็บไซต์ของเรานำไปจำแนกข้อมูลแบ่งออกตามหมวดหมู่ประเภทของเว็บไซต์ของเรา จากนั้นจะนำไปวิเคราะห์แยกหาคำสำคัญ เพื่อนำคำสำคัญที่ได้ออกมาเพื่อไปทำดัชนี้ข้อมูล สำหรับการนำเสนอบนผลการค้นหา โดยมีการเรียงตามคุณภาพเนื้อหาของเว็บไซต์ ซึ่งในส่วนนี้เราอาจไม่ได้กล่าวถึง หากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดทำดัชนีข้อมูลของเว็บไซต์เราในการจัดอันดับ เครื่องมือการค้นหาจะเลือกเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพมาไว้ในลำดับแรก เพื่อประโยชน์ต่อผู้ค้นหาข้อมูลอย่างมากที่สุด (อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก http://www.czgroup.co.th/seo/ )

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอีกหลายส่วนที่มีผลต่อการจัดอันดับเพื่อให้เว็บไซต์ของเราอยู่ในลำดับต้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับ Backlinks แบบ Anchor text การเพิ่มประสิทธิภาพของ Onpage เว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับ SEO และ อื่นๆ อีกมากมาย

โดยแน่นอนว่ามันช่วยเพิ่มยอดขาย หรือ โอกาสในการขายของ ด้วยการทำการตลาดออนไลน์วิธีนี้ได้เป็นอย่างดีแน่นอน เพราะมันจะดีแค่ไหนหากเว็บไซต์ของเราสามารถปรากฎได้ในลำดับต้นๆของ Search Engine ต่างๆ แน่นอนว่าผู้ใช้งานเว็บไซตทั่วไปมักจะเลือกเว็บไซต์ในลำดับแรกก่อนนั้นเอง