ผลเสียจากการนอนดึก
การรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย

การนอนดึกและตื่นสาย ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน!!

การนอนดึกนั้นเป็นปัญหาที่เลี่ยงได้และเลี่ยงไม่ได้ ถ้าหากเรามีความจำเป็นที่จพต้องนอนดึก เพราะต้องทำงานหรือเข้าเวร ออกงานก็เช้า จึงนอนเช้าตื่นก็สายๆ เกือยบเที่ยง กรณีแบบนี้อาจจะเลี่ยงไม่ได้ แต่ในบางกรณี นอนดึกเพราะเล่นเกม ดูหนัง หรือทำกิจกรรมที่เลี่ยงได้ เที่ยวกลางคืน นอกจากจะทำให้นอนดึกแล้วยังทำให้เราตื่นสายอีกด้วย

การทำงานหรือทำอะไรมาทั้งวันก็ตามแต่ล้วนแต่ทำให้ร่างกายเราอ่อนล้าแล้ว หากเรานอนดึกไปอีกก็ยิ่งทำให้ร่างกายเราไม่ได้รับการพักผ่อนเลย จึงทำให้เราตื่นสายเนื่องจากนอนดึก พอเราตื่นสายเราก็จะไม่ได้ทานอะไรในตอนเช้า ทำให้ไม่มีอะไรไปเลี้ยงร่างกาย จะส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยตรง

ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของเราจะอ่อนแอลงเมื่อร่างกายเราไม่ได้รับการพักผ่อนและฟื้นฟูตามวัฎจักรของธรรมชาติ เพราะธรรมชาติของร่างกายจะหยุดพักผ่อน อวัยวะต่างๆ ของร่างกายได้ทำงานมาอย่างหนักทั้งวันแล้ว ถ้าไม่ได้รับการพักผ่อนและฟื้นฟูจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง

ดังนั้นถ้าไม่อยากให้ภูมิคุ้มกันเราต่ำลง จนป่วยได้ง่ายก็ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่นอนดึก และตื่นสายจนทำให้ร่างกายไม่ได้รับสารอาหารอะไร เพราะเราตื่นสาย บางคนป่วยได้ง่ายขึ้นเพราะชอบนอนดึก ตื่นสาย ไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดีเท่าที่ควร